Каталог меблів
Авторизація

Увійдіть в особистий кабінет Створіть обліковий запис, якщо у вас його немає

Авторизація Реєстрація

Умови покупки

ДОГОВІР
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ
В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ «DYBOK.UA»

(ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) Інтернет-магазину «Dybok.ua» (далі за текстом — Продавець) щодо продажу товарів, розміщених на сайті: https://www.dybok.com.ua (далі — Сайт) поза торговельними та офісними приміщеннями, укласти договір купівлі-продажу, і адресований фізичним та юридичним особам (далі — Покупці).

На підставі ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103, Продавець робить пропозицію (оферту) як фізичним, так і юридичним особам (далі — Покупець) з придбання товарів, розміщених на Сайті Виконавця на таких умовах.

 • Терміни, які використовуються в договорі
 • Інтернет-магазин «Dybok.ua» — веб-страница https://www.dybok.com.ua
 • Оферта — пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 ЦКУ, укласти з ним договір на умовах, які передбачені цим договором. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті.
 • Акцепт — надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених ним, що оформляється одним із способів:
 • шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару на електронну адресу, вказану на Сайті;
 • шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару за поштовою адресою Продавця, що вказана на Сайті;
 • шляхом направлення Покупцем текстового повідомлення з письмовою інформацією про замовлення Товару на телефонні номери, вказані на Сайті;
 • шляхом відправлення електронного повідомлення Покупцем (замовлення Товару) за допомогою системи, розміщеної на Сайті;
 • усного замовлення Товару по телефону або в роздрібній мережі «Dybok.ua».
 • Цей Договір вважається укладеним з моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на Товар.

 • Замовлення — перелік Товару, зазначений Покупцем під час розміщення Замовлення на Сайті або замовлені будь-яким іншим способом, який Покупець хоче придбати у Продавця.
 • Кур'єрська доставка — безпосередня передача Товару від працівника служби доставки Покупцеві в місці, зазначеному Покупцем (адреса доставки), на умовах, визначених домовленістю Сторін.
 • Істотний недолік Товару — недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, що виник з вини Продавця, і після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця обставин.
 • Загальні положення
 • Згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України у разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг Покупець здійснює акцепт даної оферти (укладає договір публічної оферти).
 • Прийняття (акцепт) Договору означає повне та беззастережне прийняття Покупцем усіх його умов без будь-яких виключень та обмежень.
  Покупець відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на сайті Виконавця.
  Покупець, який приймає пропозицію Виконавця укласти Договір підтверджує, що він свідомо без жодного примусу уклав цей Договір.
 • Договір, укладений Покупцем за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність згідно з ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівноважним договору, підписаному Сторонами, та вважається таким, що Покупець ознайомився і згоден з умовами цієї публічної оферти. Цей Договір прирівнюється на підставі ч. 2 ст. 642 ЦК України до укладання Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, що викладені в цій публічній оферті.
 • Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору відповідно до його умов. Текст Договору публічної оферти розміщено в куточку споживача, а також на сайті Виконавця.
 • Предмет договору
 • Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених цим договором.
 • Покупець зобов'язаний самостійно ознайомиться з умовами даного Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору, крім як публікації його на Сайті.
 • Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився із змістом цього Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками Товару, з ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару і оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов'язаннями щодо Товару, порядком розірвання цього Договору.
 • Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Товар, який продається за умовами цього Договору, а саме щодо його: форми, розмірів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, характеристики матеріалу, з якого Товар вироблений та з інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару та їх значення і згоден на придбання такого Товару з такими характеристиками.
 • Вартість, кількість, асортимент та якість Товару визначаються у додатках до цього договору, що є невід'ємною частиною даного договору.
 • Ціна товару
 • Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару згідно з встановленим прейскурантом.
 • Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.
 • Остаточною є ціна, зазначена у виставленому рахунку.
 • Ціни, вказані на Сайті носять ознайомлювальний характер.
 • Знижки на товари не сумуються з будь-якими акціями, бонусами, кешбеками та іншими акційними пропозиціями чи програмами лояльності. На акційні товари та товари з розпродажів знижки, бонуси, кешбеки тощо не застосовуються. При здійсненні покупки Покупець може скористатися виключно однією діючою акційною пропозицією на власний вибір.
 • Порядок оплати і постачання товару
 • Розрахунки між Сторонами щодо умов цього Договору здійснюються у національній валюті України одним із зазначених способів:
 • шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця відповідно до банківських реквізитів, зазначених у рахунку на оплату відповідного Товару, наданого Покупцю Продавцем;
 • за допомогою терміналів ПАТ КБ «ПриватБанк»;
 • оплата через Приват24 або Liqpay;
 • оплата перевізникун.
 • Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або в касу Продавця.
 • Покупець зобов'язується сплатити повну вартість товару (100%) у день одержання Товару у разі наявності замовленого Товару на складі Продавця.
 • У випадку відсутності Товару на складі Продавця оплата Товару здійснюється у такому порядку:
 • Покупець зобов'язується здійснити оплату 30 (тридцяти) % вартості Товару протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту Замовлення;
 • Покупець зобов'язується оплатити решту вартості товару (70%), не пізніше дня отримання Товару.
 • Перед здійсненням поставки Товару Покупцеві, співробітники інтернет-магазину і/або кур'єр, та/або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару.
 • У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупця за замовлений Товар Продавець залишає за собою право неподання Товару, призупинення або повного невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки таких дій. При цьому Продавець інформує Покупця про їх настання і пропонує можливі заходи щодо усунення з метою належного оформлення замовлення та прийняття його до виконання Продавцем.
 • Постачання замовленого Товару здійснюється згідно з умовами, зазначеними на Сайті в розділі «Доставка».
 • Товар відпускається Продавцем Покупцю в тарі (упаковці) згідно з вимогами державних стандартів, технічних умов (або згідно з домовленістю сторін). Тара повинна забезпечувати збереження товарів під час їх транспортування і зберігання.
 • Доставка Товару може здійснюватися безпосередньо Продавцем або кур'єрською чи експедиторською службою, а також самостійно Покупцем зі складу Продавця.
 • У випадку доставки Товару Продавцем, відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець.
 • У разі доставки Товару кур'єрською або експедиторською службою відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцю несе кур'єрська або експедиторська служба.
 • Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцю протягом терміну, погодженого з Покупцем.
 • Право власності на Товар переходить до Покупця у момент повного розрахунку з Продавцем.
 • Покупцю може бути відмовлено в оформленні покупки Товару у разі відсутності Товару в наявності (на складі).
 • Гарантія та порядок розгляду претензій
 • Гарантійний термін експлуатації Товару вказується у гарантійному талоні. Продавець гарантує працездатність Товару відповідно до його технічних характеристик упродовж усього гарантійного терміну експлуатації, окрім випадків псування, пов'язаних з недотриманням умов зборки, зберігання і порушення умов експлуатації.
 • Продавець надає гарантію на Товар на термін від 12 місяців у залежності від виробника з моменту фактичного отримання Товару
 • У випадку виявлення Покупцем протягом гарантійного терміну недоліків Товару Покупець має право:
 • на пропорційне зменшення ціни Товару;
 • на безкоштовне усунення недоліків Товару в розумний строк;
 • на відшкодування витрат по усуненню недоліків Товару.
 • У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку істотних недоліків Товару Покупець має право:
 • на припинення Публічного договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;
 • вимагати заміни Товару на такий або аналогічний, з числа наявних у Продавця.
 • У разі виявлення істотних/прихованих недоліків Товару після прийому Товару, Покупець зобов'язаний повідомити Продавця про такі недоліки не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення.
 • Доставка Товару для усунення недоліків до найближчої торгової точки Продавця протягом гарантійного терміну або після закінчення гарантійного терміну здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».
 • Розгляд претензій Покупця відбувається згідно з ст. ст. 7, 8 Закону України «Про захист прав споживачів» та Порядком ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11.04.2002 року № 506.
 • Колір і форма Товару може відрізнятися від оригіналу залежно від специфіки передачі зображення монітора.
 • Обмін та повернення товару
 • Згідно Закону України «Про захист прав споживачів» Товар належної якості (без дефектів) можна обміняти або повернути на протязі 14 днів, не враховуючи дня покупки за умови виконання наступних умов:
  • Товар не був зібраний
  • збережений товарний вигляд і споживчі характеристики Товару
  • збережена фабрична упаковка, маркування і наклейки
  • є товарний чек інтернет магазину dybok.ua
 • Випадки обміну і повернення товару:
  • Товар пошкоджений, з суттєвими дефектами
   Безкоштовна заміна Товару на новий на протязі 30-х днів або зменшення ціни на даний товар (уцінка товару згідно домовленості)
  • Пошкоджені деталі, певні елементи
   Заміна пошкоджених деталей за рахунок Продавця
  • Товар не відповідає заявленим при покупці характеристикам - не той кольор, форма, розмір інше
   Безкоштовна заміна на протязі 30-х днів або доставка за рахунок Покупця у залежності від товару і випадку
  • Товари які не підлягають обміну і поверненню
   • виготовлялись під індивідуальне замовлення- у т.ч. у певній тканині, у певних нестандартних розмірах, кольорах і т.д.
   • матраси
   • ковдри
   • подушки
   • У разі відмови від замовлення покупець сплачує вартість доставки у дві сторони.
 • Вирішення суперечок.
 • Усі суперечки й розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Покупця. Заява Покупця розглядається протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання. У випадку, якщо суперечку не вирішено в претензійному порядку, будь-яка зі Сторін має право на звернення до суду за місцем знаходження Продавця.
 • Відповідальність сторін
 • За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Публічним договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
 • У разі порушення строків здійснення платежів, передбачених Публічним договором, Покупець зобов'язується сплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення платежу.
 • Сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Покупцеві у зв'язку з невиконанням Замовлення або неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена 1% від вартості придбаного Товару.
 • У випадку дострокового припинення Публічного договору за ініціативою Продавця, за умови дотримання Покупцем умов даного Договору, до моменту доставки Товару Покупцеві Продавець зобов'язується повернути Покупцеві 100 (сто) % попередньої оплати за Товар.
 • Виплата пені або штрафу не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за Публічним договором.
 • Строк дії договору та порядок його дострокового розірвання.
 • Договір набирає чинності та законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Сторонами.
 • Публічний договір може бути достроково припинений:
 • за взаємною згодою Сторін;
 • за рішенням суду;
 • у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу;
 • у разі відсутності Товару в наявності (на складі) та відмови Покупця на заміну Товару іншим аналогічним Товаром.
 • Сторони домовилися, що у випадку розірвання цього Договору з ініціативи Покупця чи відмови Покупця від доставки і передачі Продавцем Товару, після оплати вартості Товару та оформлення замовлення такого Товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцю сплачені ним грошові кошти або має право повернути такі кошти частково в розмірі не більше 1% від загальної вартості Товару, який був замовлений Покупцем. Продавець має право повернути грошові кошти Покупцеві в будь-якому іншому розмірі, якщо про це є взаємна згода сторін за цим Договором.
 • Заключні положення
 • Покупець гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі та він їх приймає безумовно і в повному обсязі. Даний Договір укладається шляхом акцепту Покупцем цієї публічної оферти, що містить всі істотні умови Договору, на умовах, передбачених цим Договором без підписання Сторонами. Покупець дає згоду на використання своїх персональних даних Продавцеві. У випадках, що не врегульовані цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами, установленими чинним законодавством України.
 • Інформація вважається доведеною до відома Покупця, якщо вона розміщена на сайті Продавця.
 • Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
 • Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.
 • Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) ознайомлений з правами, що передбачені Законом України «Про захист персональних даних».
 • Покупець надає свою згоду на обробку, збереження і передачу (поширення) своїх персональних даних третім особам, які включені до бази персональних даних Продавця «Контрагенти», виключно з метою, передбаченою цим Договором, суб'єктам, пов'язаних з реалізацією цієї мети.
 • Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 75 (сімдесяти п'яти) років.
 • Покупець дозволяє доступ до персональних даних, які включені в базу персональних даних Продавця, третім особам у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, які включені до бази персональних даних, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою, передбаченою цим Договором.
 • Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.
 • Усі додатки до Договору є невід’ємною його частиною та мають рівну з даним Договором юридичну силу.
 • Интернет-магазин «Dybok.ua»
  Виберіть кредитну пропозицію
  Кредитний план Кількість платежів Місячний платіж Умови кредитування
  Idea bank Акційний продукт, з грейсом 4 міс Idea bank Акційний продукт, з грейсом 4 міс
  по 0 грн

  Сума кредиту від 50 000 грн
  Пільговий період — 4 міс
  СМС-інформування — 50 грн / міс.

  Idea bank з грейсом 9 міс Idea bank з грейсом 9 міс
  по 0 грн

  Сума кредиту від 1000 до 75 000 грн
  Початковий внесок не обов'язковий
  СМС-інформування — безкоштовно.

  Idea bank з грейсом 6 міс Idea bank з грейсом 6 міс
  по 0 грн

  Сума кредиту від 1000 до 75 000 грн
  Початковий внесок не обов'язковий
  СМС-інформування — безкоштовно.

  Idea bank Стандарт без РКО 12 Idea bank Стандарт без РКО 12
  по 0 грн

  Сума кредиту від 1000 до 200 000 грн
  Початковий внесок не обов'язковий
  СМС-інформування — безкоштовно.

  Idea bank Стандарт Idea bank Стандарт
  по 0 грн

  Сума кредиту від 1000 до 150 000 грн
  Початковий внесок не обов'язковий
  СМС-інформування — безкоштовно.

  ТОВ Смарт Фінанс ТОВ Смарт Фінанс
  по 0 грн

  ТОВ "Смарт-фінанс" надає консультації щодо можливості отримання споживачами кредитів та страхових послуг шляхом передачі даних споживача до банківських та страхових установ.

  Банки:

  • UnexBank
  • Глобус Банк
  • Alliance bank
  • Sense bank
  • Сучасний Факторинг
  Оплата частинами Оплата частинами
  по 0 грн

  Сума кредиту — згідно індивідуального ліміту клієнта банку
  Кількість платежів — 3
  Наявність карти ПриватБанку "Універсальна" або "Універсальна GOLD" з доступним лімітом на оплату частинами.

  Оплата частинами ПриватБанк

  Миттєва розстрочка Миттєва розстрочка
  по 0 грн

  Сума кредиту — згідно індивідуального ліміту клієнта банку

  Миттєва розстрочка ПриватБанк

  Укрсиббанк AVD_L_5_0 Укрсиббанк AVD_L_5_0
  по 0 грн

  Сума кредиту 75 000 грн
  СМС-інформування 500 грн за весь кредитний період

  Укрсиббанк AVD_L_5 Укрсиббанк AVD_L_5
  по 0 грн

  Сума кредиту 75 000 грн
  СМС-інформування 499 грн за весь кредитний період

  Укрсиббанк AVD_L_9 Укрсиббанк AVD_L_9
  по 0 грн

  Сума кредиту 75 000 грн
  СМС-інформування 499 грн за весь кредитний період

  Укрсиббанк А-3 Укрсиббанк А-3
  по 0 грн

  Сума кредиту 75 000 грн
  Річна ставка 0,00001 %
  Пільговий період 3 міс
  СМС-інформування 399 грн за весь кредитний період

  Sense bank (0-3 міс) Sense bank (0-3 міс)
  по 0 грн

  Сума кредиту від 1 000 до 75 000 грн

  Страхування відсутнє 0%
  Початковий внесок не обов'язковий
  СМС-інформування 166,3 грн/міс

  Sense bank

  Sense bank (0-6 міс) Sense bank (0-6 міс)
  по 0 грн

  Сума кредиту від 1 000 до 75 000 грн

  Страхування відсутнє 0%
  Початковий внесок не обов'язковий
  СМС-інформування 83,2 грн/міс

  Sense bank

  Sense bank (0-10 міс) Sense bank (0-10 міс)
  по 0 грн

  Сума кредиту від 1 000 до 75 000 грн

  Страхування відсутнє 0%
  Початковий внесок не обов'язковий
  СМС-інформування 50 грн/міс

  Sense bank

  • Загальна сума: 0 грн
  • Місячний платіж: 0 грн

  *Кредитний калькулятор визначає приблизний щомісячний платіж

  Авторизація
  Відновлення пароля

  Вхід через соціальні мережі

  Не маєте акаунту Реєстрація
  Відновлення пароля
  Ми надішлемо вам SMS з новим паролем
  Реєстрація

  Вхід через соціальні мережі

  У вас є акаунт  Авторизація
  Успішно надіслано

  Дякую за звернення.
  Скоро ми зв'яжемося з Вами для його підтвердження.

  Дякуємо за підписку!

  Підтвердіть Ваш email на вказаній пошті

  Зворотній зв'язок
  Час роботи Call-центру Пн-Пт 9:00-20:00, Сб 9:00-19:00, Нд 10:00-18:00.
  Сервісний відділ servicedybokua +38 (067) 807-21-10 service@dybok.ua
  Оберіть Ваше місто
  Редагувати замовлення
  Сума
  • Товари: 0
  • Загальна сума: 0,00 ₴